By: aluna On: 8. apr 2023
Jedinstvena masaža celog tela isporučena u kombinaciji sa senzornom kaskadom dragocenih ulja 
i vulkanskih minerala iz Fuoco Plus asortimana.
 Masažno kamenje vulkanskog praha oslobađa toplotu i minerale za impresivno iskustvo masaže.